3 bước để gửi một thông điệp nổi bật về thương hiệu cá nhân trong thư ứng tuyển

3 bước để gửi một thông điệp nổi bật về thương hiệu cá nhân trong thư ứng tuyển

Thư ứng tuyển không phải là bản tóm tắt của resume, nó là cách thu hút nhà tuyển dụng và có thể nêu lên lý do tại sao nhà tuyển dụng lại tuyển bạn chứ không phải là một ứng viên khác. Nó không nên sao chép các thư mẫu, nó thể hiện thương hiệu cá nhân của bạn.

Để có một thư ứng tuyển thuyết phục, bạn có thể tham khảo theo các bước sau:

  1. Sao chép ở mức thấp nhất.

Hãy bắt đầu với tinh thần thoải mái khi viết một thư ứng tuyển, nếu bạn đang mệt mỏi và hầu như không thể tập trung tinh thần để đưa ra lý do vì sao nhà tuyển dụng nên thuê bạn thì họ sẽ không bao giờ tuyển bạn.

Thay vì sao chép những từ ngữ từ các bộ hồ sơ mẫu bạn nên động não suy nghĩ về những gì nhà tuyển dụng có thể quan tâm. Điều này thật ra không quá khó. Bạn có thể tìm hiểu thông tin công ty từ bản tin tức, báo chí về sản phẩm, đối thủ cạnh tranh, tầm nhìn  hay công ty đang trên đà mở rộng hay thu hẹp hoặc ngành công nghiệp mà bạn muốn tham gia vào, từ đó đưa ra những hiểu biết, đánh giá của bạn thân và cả những cách thức để góp phần giúp công ty phát triển.

  1. Tập trung vào thành tích

Bạn có sự thăng tiến phù hợp trong sự nghiệp, hoặc bạn là người quan trọng luôn được nhắc đến trong quá trình làm việc. Đó là lý do bạn cần dừng lại và suy nghĩ tại sao những nhà tuyển dụng trước đã thuê và tại sao bạn vẫn tiếp tục ở công ty. Mỗi sự việc đều có lý do của nó, và cũng là điều mà bạn nên ghi ra.

Các vị trí cấp cao thường rơi vào suy nghĩ theo “lối mòn” là sau khi rời khỏi một công việc đã gắn bó lâu dài thì không ai có thể hiểu họ đã làm việc hiệu quả như thế nào. Điều này thật ra không đúng: những đồng nghiệp, khách hàng, nhà cung cấp hoặc bất cứ người nào từng làm việc với bạn thì những ý kiến của họ như bằng chứng cho giá trị thương hiệu cá nhân của bạn.

Bạn đã làm gì để thúc đẩy những người khác làm việc? (Những thứ mà họ không làm trước khi bạn đến). Bạn đã thực hiện công việc từ kế hoạch đến thực tế như thế nào? Ví dụ như: dưới sự dẫn dắt của tôi, nhóm của tôi gia tăng năng suất lên 89% bằng cách sử dụng phương pháp mới trong sản xuất tự động do tôi đã đề xuất và xây dựng được sự chấp thuận của các đồng nghiệp…để cho thấy sự sáng tạo, tinh thần làm việc nhóm, ảnh hưởng và cả kết quả đạt được.

  1. Có một cái gì đó độc đáo để trình bày trước nhà tuyển dụng

Khai thác những kinh nghiệm mà bạn đã có trước khi viết đơn ứng tuyển. Những dự án mà bạn thường làm tình nguyện và đã thành công? Hay bạn đã làm việc với tốc độ nhanh với chi phí thấp, hoặc thực hiện nó theo cách đơn giản hơn cho các công ty trong quá khứ như thế nào? Tại sao những người khác thích làm việc với bạn? Những điểm mạnh mà nhà tuyển dụng cần biết trước khi họ tuyển bạn.

Vì vậy, không dễ để viết một thư ứng tuyển. Một thư ứng tuyển xuất sắc, đáng xem là một cách nói trực tiếp thương hiệu cá nhân của bạn với nhà tuyển dụng – nó là một trong những yếu tố ảnh hưởng quan trong nhất đến quá trình tìm việc của bạn.