Những cách chủ động trong quá trình tìm việc

Những cách chủ động trong quá trình tìm việc

Làm thế nào để có được kết quả trong công việc khi bạn tìm kiếm vị trí mới, tổ chức mới. Trong sự nghiệp, chúng ta có những khoảng thời gian để kiếm việc và đó là một trong những lần chúng ta trải qua mục tiêu công việc khác nhau.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng chúng ta có được mục tiêu công việc từ các mối quan hệ, sự nổ lực từ bản thân chúng ta và thông qua phát triển cá nhân. Tìm kiếm một công việc xung quanh ba yếu tố này không chỉ có thể khiến bạn thỏa mãn mà nhiều khả năng bạn có được một công việc mà bạn có thể phát triển.

Dưới đây là bảy cách để tìm kiếm công việc theo mục đích. Đây là những hoạt động thực tiễn giúp bạn có được thành tích nổi bật trong sự nghiệp.

  1. Xã hội hóa:

Các mối quan hệ có được từ việc dành thời gian để gặp gỡ những con người mới và duy trì mối quan hệ với những người bạn cũ, gặp gỡ, giao tiếp với nhiều người có thể tạo ra các cơ hội. Hãy cố gắng gặp ít nhất một người mới và duy trì  liên hệ với mọi người mỗi ngày trong quá trình tìm kiếm của bạn.

  1. Hãy rộng rãi.

Thay vì tập trung các mối quan hệ để phục vụ bạn mà hãy tập trung vào việc  phục vụ những người khác. Hãy hỏi những người mà bạn gặp về nhu cầu và thách thức của họ xem bạn có thể giúp họ bằng cách nào. Điều này thật không dễ để làm khi bạn đang phải lo lắng tìm việc, nhưng sự rộng rãi sẽ mang lại cho bạn kết quả, mạng lưới kết nối nhiều khả năng sẽ giúp bạn về sau.

  1. Luôn tìm hiểu

Đôi khi bạn gặp những người làm việc trong những ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, do đó trong quá trình tìm việc có thể tìm hiểu thêm về thế giới xung quanh và mở rộng phạm vi hiểu biết của mình

  1. Hãy can đảm

Không nên giới hạn quá trình tìm kiếm phải giống với công việc gần đây nhất bạn làm. Hãy khám phá một số con đường nghề nghiệp mà đòi hỏi bạn bộc lộ khả năng cho những thử thách, tư duy mới. Bạn có thể tìm thấy một hướng đi mới tốt hơn những gì bạn đã trải qua.

  1. Tự nhận thức – hiểu được chính mình

Sử dụng thời gian trong quá trình tìm việc để hiểu rõ hơn về những gì ảnh hưởng đến mục đích của bạn cũng như mục tiêu công việc.

  1. Hãy quả quyết, chắc chắn

Nghĩ lại tất cả các công việc trước đây và cách mà bạn tìm thấy mục đích cho mỗi công việc. Mục đích quan  trọng của bạn là gì? Điều gì thật sự là quan trọng đối với bạn trong công việc? Sử dụng những yếu tố này để xác định những gì bạn cần tìm kiếm cho công việc tiếp theo. Trong cuộc phỏng vấn hãy nói với nhà tuyển dụng về mục tiêu của bạn trong công việc, điều này giúp cho bạn có những trao đổi phù hợp với công việc.

  1. CÓ tầm nhìn xa

Không chỉ tập trung suy nghĩ về công việc tiếp theo mà hãy thiết lập mục tiêu của bạn mười năm tiếp theo, sau đó lập kế hoạch làm thế nào để đạt được cũng như các bước tiếp theo sẽ như thế nào, chính điều này sẽ thuyết phục bạn trước các nhà tuyển dụng.