Tổng quan về nghề nhân sự và tuyển dụng nhân tài cho công ty.

Tất cả về nhân sự và quản lý nhân tài

Quản lý nhân sự áp dụng cho bất kỳ quy mô nào của tổ chức

Mọi tổ chức đều có con người – là nguồn nhân lực. Bất kể quy mô của tổ chức hay phạm vi nguồn lực có như thế nào, tổ chức vẫn luôn tồn tại – phát triển mạnh mẽ — vì có sự đóng góp về công sức và năng lực của con người. Các hoạt động nhằm phát huy tối đa những khả năng và năng lực cần thiết,  Những hoạt động này thuộc về trách nhiệm của mỗi người trong tổ chức. Vì vậy, các thành viên của tổ chức, bất kể quy mô hay nguồn lực như thế nào, sẽ được hưởng lợi ích từ việc sử dụng chính nguồn lực đó.

Nguyên tắc nhân sự áp dụng cho tổ chức lợi nhuận và phi lợi nhuận

Có một quan niệm sai lầm cho rằng có một sự khác biệt khá lớn trong vấn đề quản lý nhân sự giữa tổ chức lợi nhuận so với phi lợi nhuận. Trên thực tế, chúng nên được quản lý như nhau. Tổ chức phi lợi nhuận thường không cần chi trả lương cho nhân sự của họ ( Thường là các tình nguyện viên). Nhưng chúng ta biết rằng, tình nguyện viên cũng nên được quản lý như nhân viên – Họ chỉ không được chi trả công sức bằng tiền bạc, nhưng được chi trả theo cách thức khác. Quản lý tình nguyện viên cũng tương tự như quản lý nhân viên bình thường — nhiệm vụ của họ được quy định một cách cẩn thận, tuyển chọn kỹ lưỡng, họ nên được định hướng và đào tạo,  nên được tổ chức thành một đội nhóm hoặc có người giám sát phù hợp, trở thành đại biểu, năng lực làm việc của họ cần được theo dõi, vấn đề hiệu suất nên được giải quyết, nên có những hình thức khen thưởng cho những hoạt động tốt họ làm. Ngoài ra,  các tổ chức nên xem xét các rủi ro và trách nhiệm pháp lý diễn ra với các tình nguyện viên, điều này rất giống như với các nhân viên bình thường khác. Vì vậy,các  tổ chức phi lợi nhuận nên xem xét kỹ vấn đề này càng sâu càng tốt.

Làm rõ một số định nghĩa — Quản trị nhân sự, Nhân sự, HRD ( Phát triển nhân sự), quản lý nhân tài

Chức năng của quản trị nhân sự ( HRM ) bao gồm một loạt các hoạt động khác nhau,  và điều chủ chốt trong tất cả là trách nhiệm của nhân sự — Nhằm quyết định nhu cầu nhân sự cần có, xem xét việc sử dụng nhân sự độc lập bên ngoài hay thuê nhân viên để lắp đầy những nhu cầu này, tuyển dụng và đào tạo nhân viên tốt nhất, đảm bảo rằng họ luôn làm việc với năng suất cao, thương thảo vấn đề về năng lực, mọi thứ phải phù hợp với những quy định khác nhau được đưa ra. Hoạt động này cũng bao gồm vấn đề quản lý trong việc tiếp cận chế độ tiền lương và phúc lợi của nhân viên, hồ sơ nhân viên và chính sách nhân sự. Các doanh nghiệp nhỏ thường phải thực hiện các hoạt động tương tự bởi họ không có đủ khả năng kiêm nhiệm hoặc không có nhiều thời gian đễ thực hiện. Tuy nhiên,  họ phải luôn đảm bảo một việc rằng, nhân viên phải luôn nhận thức và biết về các chính sách nhân sự phải phù hợp với quy định hiện hành . Những chính sách này thường cung cấp hình thức về “ sổ tay hướng dẫn nhân viên”, điều mà tất cả các nhân viên cần có.

Một số người nhận ra sự khác biệt giữa HRM ( Quản trị nhân sự)  và HRD ( Phát triển nhân sự). Những người này có thể kiêm nhiệm HRM bên trong HRD , họ giải thích rằng: HRD bao gồm các hoạt động có phạm vi rộng hơn để phát triển nhân lực bên trong tổ chức, ví dụ: Phát triển nghề nghiệp, đào tạo, phát triển tổ chức …

Các chức năng của quản trị nhân sự và phát triển nguồn nhân lực đã có sự chuyển mình liên tục trong 20 – 30 năm qua. Cách đây nhiều năm, các tổ chức có quy mô lớn thường xem phòng nhân sự là phòng để quản lý các thủ tục giấy tờ liên quan tới việc tuyển dụng và trả lương cho nhân viên. Nhưng gần đây, các tổ chức quan tâm nhiều hơn đến bộ phận nhân sự, họ đóng một vai trò quan trọng trong biên chế, đào tạo và hỗ trợ trong việc quản lý nhân viên, để nhân viên và tổ chức đạt năng suất tối đa một cách hoàn hảo và trọn vẹn.  Có một cuộc tranh luận lâu dài về lĩnh vực nhân sự – liên quan đến các chức năng nên được tiến hành trong tổ chức quy mô lớn, ví dụ: “ Nhân sự có nên trở thành một bộ phận riêng , để phát triển tổ chức hay vẫn giữ chức năng cũ ? ”

Gần đây, cụm từ “ quản lý nhân tài” được sử dụng đề chỉ các hoạt động thu hút, phát triển và giữ chân nhân viên. Một vài người và tổ chức sử dụng cụm từ này để ám chỉ đặc biệt đến tài năng hoặc các nhân viên tiềm năng. Cụm từ thường được sử dụng để thay thế với “ quản lý nhân sự”

Nhiều người sử dụng cụm từ “ Quản trị nhân sự”, “ phát triển nhân sự” và “ Nhân sự” để thay thế cho nhau, và được viết tắt thành nhân sự “ HR” – cụm từ này đã trở thành thuật ngữ thông thường để thay thế cho tất cả các cụm từ trên.

Vì thế , trong các thư viện thường sử dụng cụm từ “ nhân sự” và thuật ngữ “ HR” , không chỉ vì tính đơn giản, mà nó còn hỗ trợ người đọc nhìn thấy tầm quan trọng, có một cái nhìn toàn vẹn hơn về quản trị nhân sự trong tổ chức – những điều cần thiết để tối đa hóa khả năng và hiệu suất làm việc của con người trong tổ chức,

Những yêu cầu –  Làm việc trong lĩnh vực nhân sự

Có một câu hỏi tôi hay thường xuyên nhận từ những cá nhân khác thuộc lĩnh vực nhân sự là: “ làm việc trong lĩnh vực nhân sự sẽ như thế nào? “ , vâng, các chuyên gia nhân sự và các tổ chức có thể có câu trả lời khác nhau cho câu hỏi này.

Vai trò của lĩnh vực nhân sự rất khác nhau, cũng như có nhiều bộ phận, từ công việc hành chính đơn thuần tới quản lý điều hành. Một câu hỏi cũng liên quan và khá quan trọng thường được thảo luận đó là” Nhân sự nên làm những gì?” , Đối với tôi, Mục đích chính của nhân sự đó làm đảm bảo quyền lợi cho con người đang làm việc đúng chức năng của họ để thực hiện mục tiêu chung của tổ chức

Nói cách khác, nhân sự chịu trách nhiệm xây dựng chương trình để thu hút, lựa chọn, phát triển và giữ lại tài năng cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức. vì vậy, cho dù bạn ở một bộ phận nhân sự của một hoặc sự kết hợp của nhiều phòng ban bao gồm hàng trăm nhân viên, trách nhiệm chính của bạn vẫn là quản lý nhân tài.

Dưới đây là một thừ nghiệm nhanh để xem xét các chương trình của bạn có được liên kết và tập trung vào mục đích chính của nhân sự. Hãy thử xem bạn có trả lời được những câu hỏi dưới đây hay không?

 

1 / Nhiệm vụ chính của tổ chức là gì?

2/ Tài năng cần để đáp ứng các nhiệm vụ là gì?

3/  Các chương trình  nào bạn có trong các lĩnh vực sau:

Xác định và thu hút nhân tài ?

Lựa chọn và tuyển dụng nhân tài?

Đào tạo nhập môn nhân tài?

Phát triển tài năng?

Giữ chân nhân tài?

4/ Làm thế nào để đo được mức độ thành công của chương trình?

5/ Lĩnh vực nào chúng ta cần cải thiện?

Đối mặt với những thách thức trong chức năng của nhân sự

Trong  nhiều công ty,  nhân sự không có chỗ ngồi cho bàn hoạch định chiến lược. Đổ lỗi cho ai?

Câu trả lời cho câu hỏi này được tranh luận sôi nổi và thường đưa ra minh chứng rõ ràng từ những người làm việc trong lĩnh vực nhân sự hoặc trong các chức năng khác. Nhiều chuyên gia nhân sự đổ lỗi cho các nhà lãnh đạo đã không nhìn thấy giá trị và chức năng của họ trong tổ chức, trong khi lại có một vài nhà quản lý thấy nhân sự như là một rào cản trong quá trình thực hiện những điều cần làm.